Nõustamispäevad septembris 2017

In Nõustamispäevad by ÕTB

Õigusnõustamise teenus erivajadusega (keskmise, raske või sügava puudega) inimestele:

Tallinnas: 01.septembril, 08.septembril, 15.septembril, 22. septembril, 29.septembril
Jõhvis: 06. septembril ja 20.septembril
Narvas: 06.septembril ja 20.septembril
Rakveres: 06.septembril ja 18.septembril
Pärnus: 12.septembril ja 26.septembril
Võrus: 13. septembril
Põlvas: 13.septembril
Valgas: 13.septembril
Paides: 18.septembril
Viljandis: 18.septembril
Jõgeval: 25. septembril
Tartus: 25.septembril
Hiiumaal: 28.septembril
Saaremaal: 29.septembril

Õigusabiteenus neile, kelle sissetulek (arvestatuna ühe pereliikme kohta) jääb alla kehtiva miinimumtöötasu:
Tallinn (Tallinna linn): E-R
Pärnu (Pärnu linn): 12. ja 26.septembril
Rakvere (Rakvere linn): 06. ja 18.septembril
Jõhvi (Hasartmängumaksu Nõukogu): 06. ja 20.septembril
Narva (Hasartmängumaksu Nõukogu): 06. ja 20.septembril

NB! Nõustamispäevad võivad muutuda!
Vastuvõtule registreerimine telefonidel 601 5122 või 5385 0005

NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest teatada hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks.
Teenusele mitteilmumisel või sellest alles nõustamispäeval teatades ÕTB Teile uut nõustamisaega registreerida ei saa!