Nõustamispäevad juunis

In Nõustamispäevad by ÕTB

Õigusnõustamise teenus erivajadusega inimestele (keskmise, raske või sügava puudega)

Tallinn: 02. juuni, 09. juuni, 16. juuni, 30. juuni
Hiiumaa: 29. juuni
Jõhvi: 07. juuni
Narva: 07. juuni
Jõgeva: 26. juuni
Paide: 19. juuni
Rakevre: 07. juuni
Võru: 14. juuni
Põlva: 14. juuni
Pärnu: 13. juuni
Saaremaa: 30. juuni
Tartu: 26. juuni
Valga: 14. juuni
Viljandi: 19. juuni

Teenusele pöörduja sissetulek (arvestatuna ühe pereliikme kohta) jääb alla kehtiva miinimumtöötasu

Tallinn (Tallinna linn): E-R
Pärnu (Pärnu linn): 13. juuni, 27. juuni
Rakvere (Rakvere linn): 19. juuni
Jõhvi (Hasartmängumaksu Nõukogu): 07. juuni, 21. juuni
Narva (Hasartmängumaksu Nõukogu): 07. juuni, 21. juuni

NB! Nõustamispäevad võivad muutuda!

Vastuvõtule registreerimine telefoni teel 601 5122 või 5385 0005

NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest teavitada hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks.

Teenusele mitteilmumisel või teatades sellest alles nõustamispäeval ÕTB Teile uut nõustamisaega ei registreeri!