Nõustamispäevad augustis

In Nõustamispäevad by ÕTB

Õigusnõustamise teenus erivajadusega (keskmise, raske või sügava puudega) inimestele:
Tallinnas: 04.augustil, 11.augustil, 18. augustil, 25. augustil
Jõhvis: 02. augustil
Narvas: 02. augustil
Rakveres: 02.augustil
Pärnus: 08.augustil
Võrus: 09. augustil
Põlvas:09. augustil
Valgas: 09.augustil
Paides: 14.augustil
Viljandis: 14.augustil
Jõgeval: 21. augustil
Tartus: 21.augustil
Hiiumaal: 24. augustil
Saaremaal: 25.augustil

Õigusabiteenus neile, kelle sissetulek (arvestatuna ühe pereliikme kohta) jääb alla kehtiva miinimumtöötasu:
Tallinnas (Tallinna linn): E-R
Pärnus (Pärnu linn): 08. ja 22.augustil
Rakveres (Rakvere linn): 02. ja 14.augustil
Jõhvis (Hasartmängumaksu Nõukogu toetusel): 2. ja 16.augustil
Narvas (Hasartmängumaksu Nõukogu toetusel): 02. ja 16.augustil

NB! SA ÕTB jätab endale õiguse nõustamispäevi ja – aegu muuta.

Vastuvõtule registreerimine telefonidel 601 5122 või 5385 0005.

NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest teatada hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks.
Teenusele mitteilmumisel või sellest alles nõustamispäeval teatamisel ÕTB Teile uut nõustamisaega registreerida ei saa!