Nõustamisajad veebruaris

In Nõustamispäevad by ÕTB

Õigusnõustamise teenus erivajadusega (keskmise, raske või sügava puudega) inimestele:
Tallinnas: 01.veebruaril, 9.veebruaril, 16.veebruaril, 22.veebruaril
Jõhvis: 07. veebruaril, 21.veebruaril
Narvas: 07. veebruaril, 21.veebruaril
Rakveres: 19.veebruaril
Pärnus: 13.veebruaril ja 27.veebruaril
Võrus: 14.veebruaril
Põlvas: 14.veebruaril
Valgas: 14.veebruaril
Paides: 19.veebruaril
Viljandis: 19.veebruaril
Jõgeval: 26.veebruaril
Tartus: 26.veebruaril
Hiiumaal: 22.veebruaril
Saaremaal: 23.veebruaril

Õigusabiteenus neile, kelle sissetulek (arvestatuna ühe pereliikme kohta) jääb alla kehtiva miinimumtöötasu:
Tallinn (Tallinna linn): E-N
Pärnu (Pärnu linn): 13.veebruaril ja 27.veebruaril
Jõhvi (Hasartmängumaksu Nõukogu): 07. veebruaril, 21.veebruaril
Narva (Hasartmängumaksu Nõukogu): 07. veebruaril, 21.veebruaril

NB! Nõustamispäevad võivad muutuda!
Vastuvõtule registreerimine telefonil 5385 0005.

NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest teatada hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks.
Teenusele mitteilmumisel või sellest alles nõustamispäeval teatades ÕTB Teile uut nõustamisaega registreerida ei saa!