Nõustamisajad veebruaris 2019

In Nõustamispäevad, Uudised by ÕTB

Õigusnõustamise teenus erivajadusega (keskmise, raske või sügava puudega) inimestele:

Tallinnas: 01.veebruaril, 08.veebruaril, 15.veebruaril ja 22.veebruaril
Jõhvis: 06.veebruaril ja 20.veebruaril
Narvas: 06.veebruaril ja 20.veebruaril
Pärnus: 12.veebruaril ja 26.veebruaril
Võrus: 13.veebruaril
Põlvas: 13.veebruaril
Valgas: 13.veebruaril
Haapsalus: 14.veebruaril
Paides: 18.veebruaril
Viljandis: 18.veebruaril
Jõgeval: 25.veebruaril
Tartus: 25.veebruaril
Rakveres: 06.veebruaril
Kuressaares: 01.veebruaril

Õigusabiteenus neile, kelle sissetulek (arvestatuna ühe pereliikme kohta) jääb alla kehtiva miinimumtöötasu:
Tallinn : E-N kl 9-16
Pärnu : 12.veebruaril ja 26.veebruaril
Jõhvi : 06.veebruaril ja 20.veebruaril
Narva : 06.veebruaril ja 20.veebruaril
Valga : 13.veebruaril
Haapsalu : 14.veebruaril

NB! ÕTB jätab endale õiguse muuta nõustamispäevi vastavalt tegelikule abivajadusele!
Vastuvõtule registreerimine telefonil 5385 0005.

NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest teatada hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks.
Teenusele mitte ilmumisel või sellest alles nõustamispäeval teatades ÕTB Teile uut nõustamisaega registreerida ei saa!