Nõustamisajad septembris

In Nõustamispäevad, Uudised by ÕTB

Õigusnõustamise teenus erivajadusega (keskmise, raske või sügava puudega) inimestele:

Tallinnas: 07.septembril, 14.septembril, 21.septembril, 28.septembril
Jõhvis: 05.septembril ja 19.septembril
Narvas: 05.septembril ja 19.septembril
Pärnus: 11.septembril ja 25.septembril
Võrus: 12.septembril
Põlvas: 12.septembril
Valgas: 12.septembril
Paides: 17.septembril
Viljandis: 17.septembril
Jõgeval: 24.septembril
Tartus: 24.septembril
Saaremaal: 28.septembril

Õigusabiteenus neile, kelle sissetulek (arvestatuna ühe pereliikme kohta) jääb alla kehtiva miinimumtöötasu:
Tallinn (Tallinna linn): E-N
Pärnu (Pärnu linn): 11.septembril ja 25.septembril
Jõhvi (Hasartmängumaksu Nõukogu): 05.septembril ja 19.septembril
Narva (Hasartmängumaksu Nõukogu): 05.septembril ja 19.septembril

NB! Nõustamispäevad võivad muutuda!
Vastuvõtule registreerimine telefonil 5385 0005.

NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest teatada hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks.
Teenusele mitteilmumisel või sellest alles nõustamispäeval teatades ÕTB Teile uut nõustamisaega registreerida ei saa!