Nõustamisajad oktoobris

In Nõustamispäevad by ÕTB

Õigusnõustamise teenus erivajadusega (keskmise, raske või sügava puudega) inimestele:
Tallinnas: 06.oktoobril, 13.oktoobril, 20.oktoobril, 27. oktoobril
Jõhvis: 04. oktoobril ja 18.oktoobril
Narvas: 04.oktoobril ja 18.oktoobril
Rakveres: 04.oktoobril ja 16.oktoobril
Pärnus: 10.oktoobril ja 24.oktoobril
Võrus: 11. oktoobril
Põlvas: 11.oktoobril
Valgas: 11.oktoobril
Paides: 16.oktoobril
Viljandis: 16.oktoobril
Jõgeval: 23. oktoobril
Tartus: 23.oktoobril
Hiiumaal: 26.oktoobril
Saaremaal: 27.oktoobril

Õigusabiteenus neile, kelle sissetulek (arvestatuna ühe pereliikme kohta) jääb alla kehtiva miinimumtöötasu:
Tallinn (Tallinna linn): E-N
Pärnu (Pärnu linn): 10. ja 24.oktoobril
Rakvere (Rakvere linn): 04. ja 16.oktoobril
Jõhvi (Hasartmängumaksu Nõukogu): 04. ja 18.oktoobril
Narva (Hasartmängumaksu Nõukogu): 04. ja 18.oktoobril

NB! Nõustamispäevad võivad muutuda!

Vastuvõtule registreerimine telefonil 5385 0005.
NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest teatada hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks.
Teenusele mitteilmumisel või sellest alles nõustamispäeval teatades ÕTB Teile uut nõustamisaega registreerida ei saa!