Nõustamisajad oktoobris

In Nõustamispäevad, Uudised by ÕTB

Õigusnõustamise teenus erivajadusega (keskmise, raske või sügava puudega) inimestele:

Tallinnas: 05.oktoobril, 12.oktoobril, 19.oktoobril, 26.oktoobril
Jõhvis: 03.oktoobril ja 17.oktoobril
Narvas: 03.oktoobril ja 17.oktoobril
Pärnus: 09.oktoobril ja 23.oktoobril
Võrus: 10.oktoobril
Põlvas: 10.oktoobril
Valgas: 10.oktoobril
Paides: 15.oktoobril
Viljandis: 15.oktoobril
Jõgeval: 22.oktoobril
Tartus: 22.oktoobril
Saaremaal: 26.oktoobril

Õigusabiteenus neile, kelle sissetulek (arvestatuna ühe pereliikme kohta) jääb alla kehtiva miinimumtöötasu:
Tallinn (Tallinna linn): E-N
Pärnu (Pärnu linn): 09.oktoobril ja 23.oktoobril
Jõhvi (Hasartmängumaksu Nõukogu): 03.oktoobril ja 17.oktoobril
Narva (Hasartmängumaksu Nõukogu): 03.oktoobril ja 17.oktoobril
Valga (Valga linn): 10.oktoobril

NB! Nõustamispäevad võivad muutuda!
Vastuvõtule registreerimine E-N kl 9 – 16 telefonil 5385 0005.

NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest teatada hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks.
Teenusele mitteilmumisel või sellest alles nõustamispäeval teatades ÕTB Teile uut nõustamisaega registreerida ei saa!