Nõustamisajad novembris

In Nõustamispäevad by ÕTB

Õigusnõustamise teenus erivajadusega (keskmise, raske või sügava puudega) inimestele:

Tallinnas: 03.novembril, 10.novembril, 17.novembril, 24. novembril
Jõhvis: 01. novembril, 15.novembril ja 29.novembril
Narvas: 01. novembril, 15.novembril ja 29.novembril
Rakveres: 01.novembril ja 29.novembril
Pärnus: 07.novembril ja 21.novembril
Võrus: 08. novembril
Põlvas: 08.novembril
Valgas: 08.novembril
Paides: 13.novembril
Viljandis: 13.novembril
Jõgeval: 20. novembril
Tartus: 20.novembril
Hiiumaal: 23.novembril
Saaremaal: 24.novembril

Õigusabiteenus neile, kelle sissetulek (arvestatuna ühe pereliikme kohta) jääb alla kehtiva miinimumtöötasu:
Tallinn (Tallinna linn): E-N
Pärnu (Pärnu linn): 07. ja 21.novembril
Rakvere (Rakvere linn): 01. ja 29.novembril
Jõhvi (Hasartmängumaksu Nõukogu): 01., 15. ja 29.novembril
Narva (Hasartmängumaksu Nõukogu): 01., 15. ja 29.novembril

NB! Nõustamispäevad võivad muutuda!
Vastuvõtule registreerimine telefonil 5385 0005.

NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest teatada hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks.
Teenusele mitteilmumisel või sellest alles nõustamispäeval teatades ÕTB Teile uut nõustamisaega registreerida ei saa!