Nõustamisajad novembris

In Nõustamispäevad, Uudised by ÕTB

Õigusnõustamise teenus erivajadusega (keskmise, raske või sügava puudega) inimestele:

Tallinnas: 02.novembril, 09.novembril, 16.novembril, 23.novembril ja 30.novembril
Jõhvis: 07.novembril ja 21.novembril
Narvas: 07.novembril ja 21.novembril
Pärnus: 13.novembril ja 27.novembril
Võrus: 14.novembril
Põlvas: 14.novembril
Valgas: 14.novembril
Haapsalus: 15.novembril
Paides: 19.novembril
Viljandis: 19.novembril
Jõgeval: 26.novembril
Tartus: 26.novembril
Saaremaal: 30.novembril
Rakveres: 07.novembril

Õigusabiteenus neile, kelle sissetulek (arvestatuna ühe pereliikme kohta) jääb alla kehtiva miinimumtöötasu:
Tallinn (Tallinna linn): E-N
Pärnu (Pärnu linn): 13.novembril ja 27.novembril
Jõhvi (Hasartmängumaksu Nõukogu): 07.novembril ja 21.novembril
Narva (Hasartmängumaksu Nõukogu): 07.novembril ja 21.novembril
Valga (Valga linn): 14.novembril

NB! Nõustamispäevad võivad muutuda!
Vastuvõtule registreerimine telefonil 5385 0005.

NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest teatada hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks.
Teenusele mitteilmumisel või sellest alles nõustamispäeval teatades ÕTB Teile uut nõustamisaega registreerida ei saa!