Nõustamisajad märtsis

In Nõustamispäevad by ÕTB

Õigusnõustamise teenus erivajadusega (keskmise, raske või sügava puudega) inimestele:

Tallinnas: 02.märtsil, 09.märtsil, 16.märtsil, 23.märtsil
Jõhvis: 07.märtsil, 21.märtsil
Narvas: 07.märtsil, 21.märtsil
Rakveres: 07.märtsil
Pärnus: 13.märtsil ja 27.märtsil
Võrus: 14.märtsil
Põlvas: 14.märtsil
Valgas: 14.märtsil
Paides: 19.märtsil
Viljandis: 19.märtsil
Jõgeval: 26.märtsil
Tartus: 26.märtsil
Hiiumaal: 29.märtsil
Saaremaal: 29.märtsil

Õigusabiteenus neile, kelle sissetulek (arvestatuna ühe pereliikme kohta) jääb alla kehtiva miinimumtöötasu:
Tallinn (Tallinna linn): E-N
Pärnu (Pärnu linn): 13.märtsil ja 27.märtsil
Jõhvi (Hasartmängumaksu Nõukogu): 07.märtsil, 21.märtsil
Narva (Hasartmängumaksu Nõukogu): 07.märtsil, 21.märtsil

NB! Nõustamispäevad võivad muutuda!
Vastuvõtule registreerimine telefonil 5385 0005.

NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest teatada hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks.
Teenusele mitteilmumisel või sellest alles nõustamispäeval teatades ÕTB Teile uut nõustamisaega registreerida ei saa!