Nõustamisajad märtsis 2019

In Nõustamispäevad, Uudised by ÕTB

Õigusnõustamise teenus erivajadusega (keskmise, raske või sügava puudega) inimestele:

Tallinnas: 01.märtsil, 08.märtsil, 15.märtsil, 22.märtsil ja 29.märtsil
Jõhvis: 06.märtsil ja 20.märtsil
Narvas: 06.märtsil ja 20.märtsil
Pärnus: 12.märtsil ja 26.märtsil
Võrus: 13.märtsil
Põlvas: 13.märtsil
Valgas: 13.märtsil
Haapsalus: 14.märtsil
Paides: 18.märtsil
Viljandis: 18.märtsil
Jõgeval: 25.märtsil
Tartus: 25.märtsil
Rakveres: 06.märtsil
Kuressaares: 01.märtsil ja 29.märtsil

Õigusabiteenus neile, kelle sissetulek (arvestatuna ühe pereliikme kohta) jääb alla kehtiva miinimumtöötasu:
Tallinn : E-N kl 9-16
Pärnu : 12.märtsil ja 26.märtsil
Jõhvi : 06.märtsil ja 20.märtsil
Narva : 06.märtsil ja 20.märtsil
Valga : 13.märtsil
Haapsalu : 14.märtsil

NB! ÕTB jätab endale õiguse muuta nõustamispäevi vastavalt tegelikule abivajadusele!
Vastuvõtule registreerimine telefonil 5385 0005.

NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest teatada hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks.
Teenusele mitte ilmumisel või sellest alles nõustamispäeval teatades ÕTB Teile uut nõustamisaega registreerida ei saa!