Nõustamisajad mais

In Nõustamispäevad by ÕTB

Õigusnõustamise teenus erivajadusega (keskmise, raske või sügava puudega) inimestele:

Tallinnas: 04.mail, 11.mail, 18.mail, 25.mail
Jõhvis: 02.mail, 16.mail
Narvas: 02.mail, 16.mail
Rakveres: 02.mail
Pärnus: 08.mail, 22.mail
Võrus: 09.mail
Põlvas: 09.mail
Valgas: 09.mail
Paides: 14.mail
Viljandis: 14.mail
Jõgeval: 21.mail
Tartus: 21.mail
Hiiumaal: 24.mail
Saaremaal: 25.mail

Õigusabiteenus neile, kelle sissetulek (arvestatuna ühe pereliikme kohta) jääb alla kehtiva miinimumtöötasu:
Tallinn (Tallinna linn): E-N
Pärnu (Pärnu linn): 08.mail ja 22.mail
Jõhvi (Hasartmängumaksu Nõukogu): 02.mail ja 16.mail
Narva (Hasartmängumaksu Nõukogu): 02.mail ja 16.mail

NB! Nõustamispäevad võivad muutuda!
Vastuvõtule registreerimine telefonil 5385 0005.

NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest teatada hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks.
Teenusele mitteilmumisel või sellest alles nõustamispäeval teatades ÕTB Teile uut nõustamisaega registreerida ei saa!