Nõustamisajad juunis

In Nõustamispäevad by ÕTB

Õigusnõustamise teenus erivajadusega (keskmise, raske või sügava puudega) inimestele:

Tallinnas: 01.juunil, 8.juunil, 15.juunil, 22.juunil ja 29.juunil
Jõhvis: 06.juunil, 20.juunil
Narvas: 06.juunil, 20.juunil
Rakveres: 06.juunil
Pärnus: 12.juunil, 26.juunil
Võrus: 13.juunil
Põlvas: 13.juunil
Valgas: 13.juunil
Paides: 18.juunil
Viljandis: 18.juunil
Jõgeval: 25.juunil
Tartus: 25.juunil
Hiiumaal: 28.juunil
Saaremaal: 29.juunil

Õigusabiteenus neile, kelle sissetulek (arvestatuna ühe pereliikme kohta) jääb alla kehtiva miinimumtöötasu:
Tallinn (Tallinna linn): E-N
Pärnu (Pärnu linn): 12.juunil, 26.juunil
Jõhvi (Hasartmängumaksu Nõukogu): 06.juunil, 20.juunil
Narva (Hasartmängumaksu Nõukogu): 06.juunil, 20.juunil

NB! Nõustamispäevad võivad muutuda!
Vastuvõtule registreerimine telefonil 5385 0005.

NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest teatada hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks.
Teenusele mitteilmumisel või sellest alles nõustamispäeval teatades ÕTB Teile uut nõustamisaega registreerida ei saa!