Nõustamisajad juunis 2019

In Nõustamispäevad by ÕTB

Õigusnõustamise teenus erivajadusega (keskmise, raske või sügava puudega) inimestele:

Tallinnas: 07.juunil, 14.juunil, 21.juunil ja 28.juunil
Jõhvis: 05.juunil ja 19.juunil
Narvas: 05.juunil ja 19.juunil
Pärnus: 11.juunil ja 25.juunil
Võrus: 12.juunil
Põlvas: 12.juunil
Valgas: 12.juunil
Haapsalus: 13.juunil
Paides: 17.juunil
Viljandis: 17.juunil
Jõgeval: 26.juunil
Tartus: 26.juunil
Rakveres: 05.juunil
Kuressaares: 28.juunil

Õigusabiteenus neile, kelle sissetulek (arvestatuna ühe pereliikme kohta) jääb alla kehtiva miinimumtöötasu:
Tallinn : E-N kl 9-16
Pärnu : 11.juunil ja 25.juunil
Jõhvi : 05.juunil ja 19.juunil
Narva : 05.juunil ja 19.juunil
Valga : 12.juunil
Haapsalu : 13.juunil

NB! ÕTB jätab endale õiguse muuta nõustamispäevi vastavalt tegelikule abivajadusele!
Vastuvõtule registreerimine telefonil 5385 0005.

NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest teatada hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks.
Teenusele mitte ilmumisel või sellest alles nõustamispäeval teatades ÕTB Teile uut nõustamisaega registreerida ei saa!