Nõustamisajad jaanuaris 2019

In Nõustamispäevad, Uudised by ÕTB

Õigusnõustamise teenus erivajadusega (keskmise, raske või sügava puudega) inimestele:

Tallinnas: 04.jaanuaril, 11.jaanuaril, 18.jaanuaril ja 25.jaanuaril
Jõhvis: 09.jaanuaril ja 23.jaanuaril
Narvas: 09.jaanuaril ja 23.jaanuaril
Pärnus: 15.jaanuaril ja 29.jaanuaril
Võrus: 16.jaanuaril
Põlvas: 16.jaanuaril
Valgas: 16.jaanuaril
Haapsalus: 24.jaanuaril
Paides: 21.jaanuaril
Viljandis: 21.jaanuaril
Jõgeval: 28.jaanuaril
Tartus: 28.jaanuaril
Rakveres: 09.jaanuaril

Õigusabiteenus neile, kelle sissetulek (arvestatuna ühe pereliikme kohta) jääb alla kehtiva miinimumtöötasu:
Tallinn : E-N kl 9-16
Pärnu : 15.jaanuaril ja 29.jaanuaril
Jõhvi : 09.jaanuaril ja 23.jaanuaril
Narva : 09.jaanuaril ja 23.jaanuaril
Valga : 16.jaanuaril

NB! ÕTB jätab endale õiguse muuta nõustamispäevi vastavalt tegelikule abivajadusele!
Vastuvõtule registreerimine telefonil 5385 0005.

NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest teatada hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks.
Teenusele mitte ilmumisel või sellest alles nõustamispäeval teatades ÕTB Teile uut nõustamisaega registreerida ei saa!