Nõustamisajad jaanuaris 2018

In Nõustamispäevad by ÕTB

Õigusnõustamise teenus erivajadusega (keskmise, raske või sügava puudega) inimestele:
Tallinnas: 05.jaanuaril, 12.jaanuaril, 19.jaanuaril, 26.jaanuaril
Jõhvis: 03. jaanuaril, 17.jaanuaril
Narvas: 03. jaanuaril, 17.jaanuaril
Rakveres: 03. jaanuaril, 15.jaanuaril
Pärnus: 09.jaanuaril ja 23.jaanuaril
Võrus: 10. jaanuaril
Põlvas: 10.jaanuaril
Valgas: 10.jaanuaril
Paides: 15.jaanuaril
Viljandis: 15.jaanuaril
Jõgeval: 22.jaanuaril
Tartus: 2.jaanuaril
Hiiumaal: 25.jaanuaril
Saaremaal: 26.jaanuaril

Õigusabiteenus neile, kelle sissetulek (arvestatuna ühe pereliikme kohta) jääb alla kehtiva miinimumtöötasu:
Tallinn (Tallinna linn): E-N
Pärnu (Pärnu linn: 09.jaanuaril ja 23.jaanuaril
Rakvere (Rakvere linn): 15.jaanuaril
Jõhvi (Hasartmängumaksu Nõukogu): 17.jaanuaril
Narva (Hasartmängumaksu Nõukogu): 17.jaanuaril

NB! Nõustamispäevad võivad muutuda!
Vastuvõtule registreerimine telefonil 5385 0005.

NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest teatada hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks.
Teenusele mitteilmumisel või sellest alles nõustamispäeval teatades ÕTB Teile uut nõustamisaega registreerida ei saa!