Nõustamisajad detsembris

In Nõustamispäevad by ÕTB

Õigusnõustamise teenus erivajadusega (keskmise, raske või sügava puudega) inimestele:
Tallinnas: 01.detsembril, 08.detsembril, 15.detsembril, 22. detsembril
Jõhvis: 13. detsembril
Narvas: 13.detsembril
Rakveres: 11.detsembril
Pärnus: 05.detsembril ja 19.detsembril
Võrus: 06. detsembril
Põlvas: 06.detsembril
Valgas: 06.detsembril
Paides: 11.detsembril
Viljandis: 11.detsembril
Jõgeval: 18.detsembril
Tartus: 18.detsembril
Hiiumaal: 21.detsembril
Saaremaal: 01.detsembril ja 22.detsembril

Õigusabiteenus neile, kelle sissetulek (arvestatuna ühe pereliikme kohta) jääb alla kehtiva miinimumtöötasu:
Tallinn (Tallinna linn): E-N
Pärnu (Pärnu linn: 05. ja 19.detsembril
Rakvere (Rakvere linn): 11.detsembril
Jõhvi (Hasartmängumaksu Nõukogu): 13.detsembril
Narva (Hasartmängumaksu Nõukogu): 13.detsembril

NB! Nõustamispäevad võivad muutuda!
Vastuvõtule registreerimine telefonil 5385 0005.

NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest teatada hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks.
Teenusele mitteilmumisel või sellest alles nõustamispäeval teatades ÕTB Teile uut nõustamisaega registreerida ei saa!