Nõustamisajad detsembris

In Nõustamispäevad, Uudised by ÕTB

Õigusnõustamise teenus erivajadusega (keskmise, raske või sügava puudega) inimestele:

Tallinnas: 07.detsembril, 14.detsembril ja 21.detsembril
Jõhvis: 05.detsembril ja 19.detsembril
Narvas: 05.detsembril ja 19.detsembril
Pärnus: 11.detsembril
Võrus: 12.detsembril
Põlvas: 12.detsembril
Valgas: 12.detsembril
Haapsalus: 13.detsembril
Paides: 17.detsembril
Viljandis: 17.detsembril
Jõgeval: 17.detsembril
Tartus: 17.detsembril
Kuressaares: 21.detsembril
Rakveres: 05.detsembril

Õigusabiteenus neile, kelle sissetulek (arvestatuna ühe pereliikme kohta) jääb alla kehtiva miinimumtöötasu:
Tallinn (Tallinna linn): E-N
Pärnu (Pärnu linn): 11.detsembril
Jõhvi (Hasartmängumaksu Nõukogu): 05.detsembril ja 19.detsembril
Narva (Hasartmängumaksu Nõukogu): 05.detsembril ja 19.detsembril
Valga (Valga linn): 12.detsembril

NB! Nõustamispäevad võivad muutuda!
Vastuvõtule registreerimine telefonil 5385 0005.

NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest teatada hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks.
Teenusele mitteilmumisel või sellest alles nõustamispäeval teatades ÕTB Teile uut nõustamisaega registreerida ei saa!