Nõustamisajad augustis

In Nõustamispäevad, Uudised by ÕTB

Õigusnõustamise teenus erivajadusega (keskmise, raske või sügava puudega) inimestele:

Tallinnas: 10.augustil, 17.augustil, 24.augustil, 31.augustil
Jõhvis: 22.augustil
Narvas: 22.augustil
Pärnus: 14.augustil
Võrus: 15.augustil
Põlvas: 15.augustil
Valgas: 15.augustil
Paides: 21.augustil
Viljandis: 21.augustil
Jõgeval: 27.augustil
Tartus: 27.augustil
Saaremaal: 31.augustil

Õigusabiteenus neile, kelle sissetulek (arvestatuna ühe pereliikme kohta) jääb alla kehtiva miinimumtöötasu:
Tallinn (Tallinna linn): E-N
Pärnu (Pärnu linn): 14.augustil
Jõhvi (Hasartmängumaksu Nõukogu): 22.augustil
Narva (Hasartmängumaksu Nõukogu): 22.augustil

NB! Nõustamispäevad võivad muutuda!
Vastuvõtule registreerimine telefonil 5385 0005.

NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest teatada hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks.
Teenusele mitteilmumisel või sellest alles nõustamispäeval teatades ÕTB Teile uut nõustamisaega registreerida ei saa!