Nõustamisajad aprillis

In Nõustamispäevad by ÕTB

Õigusnõustamise teenus erivajadusega (keskmise, raske või sügava puudega) inimestele:

Tallinnas: 06.aprillil, 13.aprillil, 20.aprillil, 27.aprillil
Jõhvis: 04.aprillil, 18.aprillil
Narvas: 04.aprillil, 18.aprillil
Rakveres: 04.aprillil
Pärnus: 10.aprillil, 24.aprillil
Võrus: 11.aprillil
Põlvas: 11.aprillil
Valgas: 11.aprillil
Paides: 16.aprillil
Viljandis: 16.aprillil
Jõgeval: 23.aprillil
Tartus: 23.aprillil
Hiiumaal: 26.aprillil
Saaremaal: 27.aprillil

Õigusabiteenus neile, kelle sissetulek (arvestatuna ühe pereliikme kohta) jääb alla kehtiva miinimumtöötasu:
Tallinn (Tallinna linn): E-N
Pärnu (Pärnu linn): 10.aprillil ja 24.aprillil
Jõhvi (Hasartmängumaksu Nõukogu): 04.aprillil, 18.aprillil
Narva (Hasartmängumaksu Nõukogu): 04.aprillil, 18.aprillil

NB! Nõustamispäevad võivad muutuda!
Vastuvõtule registreerimine telefonil 5385 0005.

NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest teatada hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks.
Teenusele mitteilmumisel või sellest alles nõustamispäeval teatades ÕTB Teile uut nõustamisaega registreerida ei saa!