Nõustamisajad aprillis 2019

In Nõustamispäevad, Uudised by ÕTB

Õigusnõustamise teenus erivajadusega (keskmise, raske või sügava puudega) inimestele:

Tallinnas: 05.aprillil, 12.aprillil ja 26.aprillil
Jõhvis: 03.aprillil ja 17.aprillil
Narvas: 03.aprillil ja 17.aprillil
Pärnus: 09.aprillil ja 23.aprillil
Võrus: 10.aprillil
Põlvas: 10.aprillil
Valgas: 10.aprillil
Haapsalus: 11.aprillil
Paides: 15.aprillil
Viljandis: 15.aprillil
Jõgeval: 22.aprillil
Tartus: 22.aprillil
Rakveres: 03.aprillil
Kuressaares: 26.aprillil

Õigusabiteenus neile, kelle sissetulek (arvestatuna ühe pereliikme kohta) jääb alla kehtiva miinimumtöötasu:
Tallinn : E-N kl 9-16
Pärnu : 09.aprillil ja 23.aprillil
Jõhvi : 03.aprillil ja 17.aprillil
Narva : 03.aprillil ja 17.aprillil
Valga : 10.aprillil
Haapsalu : 11.aprillil

NB! ÕTB jätab endale õiguse muuta nõustamispäevi vastavalt tegelikule abivajadusele!
Vastuvõtule registreerimine telefonil 5385 0005.

NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest teatada hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks.
Teenusele mitte ilmumisel või sellest alles nõustamispäeval teatades ÕTB Teile uut nõustamisaega registreerida ei saa!