Nõustamisajad mais 2019

In Nõustamispäevad, Uudised by ÕTB

Õigusnõustamise teenus erivajadusega (keskmise, raske või sügava puudega) inimestele:

Tallinnas: 03.mail, 10.mail, 17.mail, 24.mail ja 31.mail
Jõhvis: 08.mail ja 22.mail
Narvas: 08.mail ja 22.mail
Pärnus: 14.mail ja 28.mail
Võrus: 15.mail
Põlvas: 15.mail
Valgas: 15.mail
Haapsalus: 16.mail
Paides: 20.mail
Viljandis: 20.mail
Jõgeval: 27.mail
Tartus: 27.mail
Rakveres: 08.mail
Kuressaares: 31.mail

Õigusabiteenus neile, kelle sissetulek (arvestatuna ühe pereliikme kohta) jääb alla kehtiva miinimumtöötasu:
Tallinn : E-N kl 9-16
Pärnu : 14.mail ja 28.mail
Jõhvi : 08.mail ja 22.mail
Narva : 08.mail ja 22.mail
Valga : 15.mail
Haapsalu : 16.mail

NB! ÕTB jätab endale õiguse muuta nõustamispäevi vastavalt tegelikule abivajadusele!
Vastuvõtule registreerimine telefonil 5385 0005.

NB! Kui Te registreeritud ajaks tulla ei saa, siis palume sellest teatada hiljemalt nõustamispäevale eelneva tööpäeva lõpuks.
Teenusele mitte ilmumisel või sellest alles nõustamispäeval teatades ÕTB Teile uut nõustamisaega registreerida ei saa!