Tasuta õigusabi perevägivalla ohvritele

In Uudised by ÕTB

03.05.2017. allkirjastas Justiitsministeeriumi kantsler koostöölepingu MTÜ-ga Tallinna Naiste Kriisikodu, millega ministeerium toetab õigusabi tagamist perevägivalla ohvritele vahemikus mai kuni detsember 2017. Õigusabiteenust hakkavad projekti raames pakkuma SA Õigusteenuste Büroo töötajad. …

Õigusabi erivajadustega eestimaalastele

In Uudised by ÕTB

Aprillis 2017.a. käivitub Eesti Puuetega Inimeste Koja õigusabiprojekt erivajadustega isikutele. EPI Koja partneriks on sihtasutus Õigusteenuste Büroo (ÕTB). Esialgne informatsioon leitav EPI Koja kodulehelt (vt. http://www.epikoda.ee/tegevus/oigusnoustamine ). Nõustamisaeg tuleb eelnevalt …

Õigusemõistmise nädalal anname tasuta õigusabi

In Uudised by ÕTB

Oktoobri alguses tähistatava õigusemõistmise nädala raames annavad SA Õigusteenuste Büroo (ÕTB) juristid neljal päeval kaheksas Eesti kohtumajas ja kahes maavalitsuses vähekindlustatud isikutele tasuta õigusnõu. Õigusnõu andmine on eelregistreerumisega ja toimub: …

Riigikogu kiitis heaks elatisabifondi loomise

In Uudised by ÕTB

15.06.2016 võttis Riigikogu vastu Perehüvitiste seaduse, mis koondab ühte seadusesse senised peretoetuste, vanemahüvitise ja elatisabi seadused. Lapse sünni ja kasvatamisega seotud toetusi nimetatakse edaspidi ühtselt perehüvitisteks. Samuti kaasajastatakse kehtiva õiguskorra …

8. juunil tähistas ÕTB oma 15. tegutsemisaastat

In Uudised by ÕTB

8. juunil tähistas ÕTB oma 15.tegutsemisaastat piduliku koosviibimisega Okupatsioonide Muuseumi ruumides. ÕTB-d olid õnnitlema tulnud justiitsminister Urmas Reinsalu, justiitsministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad, Europarlamendi liige Indrek Tarand, advokatuuri esimees Hannes Vallikivi, …

ÕTB juubelituur Lõuna-Eestis

In Uudised by ÕTB

2. juunil annavad SA Õigusteenuste Büroo (ÕTB) juristid soovijatele tasuta õigusnõu kolmes Lõuna-Eesti linnas. Nõustamised toimuvad: Võru kohtumajas asukohaga Põlvas (Võru 12) kell 11.00–15.00; Võru kohtumajas (Vabaduse 13) kell 11.00–15.00; …